2017

Otevření a požehnání pivovaru, září 2017

Začátek rutinního vaření, červen 2017

Uvaření prvního piva, léto 2017

Pivovar připraven k provozu

Zprovoznění varny a chladící technologie, jaro 2017

Betonování podlah, jaro 2017

2016

Zastřešení vstupu, zima 2016/2017

Vodovodní přípojka, kanalizace, stěhování hlavního varného kotle, zima 2016

Drenáže, jímka a příprava podloží, podzim 2016

Vybudování plynové přípojky, léto 2016

2015

Projektová a legislativní činnost, podzim 2015

Výkopové, bourací a vyklízecí práce, léto 2015

Pořízení technologie z pivovaru Hukvaldy, jaro 2015