Heřmanický ležák 12°

Na čepu v PET

Spodně kvašený světlý ležák

Světlý ležák, spodně kvašený, vařený na dva rmuty, chmelený dvěma druhy českých chmelů.

Heřmanický ležák 12°
Heřmanický ležák 12°
1