Heřmanický pivovar II

06.02.2024

Z kapacitních důvodů plánujeme vybudovat další pivovar, aktuálně dokončujeme projektovou činnost.

NOVÝ PIVOVAR BUDE VESTAVĚN DO BÝVALÉHO OBCHODU S POTRAVINAMI. VZHLEDEM K POLOZE CELÉ LOKALITY NÁVRH POČÍTÁ S VYTVOŘENÍM NOVÉHO OBLASTNÍHO REGIONÁLNÍHO CENTRA.
NAD PIVOVAREM JE NAVRŽENO UBYTOVÁNÍ PRO ÚČASTNÍKY PIVNÍCH EXKURZÍ. MÍSTU BUDE DOMINOVAT MALÁ ROZHLEDNA, KTERÁ BUDE SOUČÁSTÍ POSLEDNÍ REALIZOVANÉ ETAPY.
ROZHLEDNA UMOŽNÍ ATRAKTIVNÍ VÝHLEDY DO DALEKÉHO OKOLÍ.

1